Klasy wytrzymałości nakrętek
 
Zgodnie z Polską Normą PN-M-82054 wyróżniamy 6 klas wytrzymałościowych w nakrętkach: 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Symbole te oznaczają 0,01 nominalnej wartości wytrzymałości n rozciąganie (Rm) śrub i wkrętów, z którymi nakrętki mają współpracować.
Klasy własności mechanicznych nakrętek niskich oznacza się symbolami 04,05. Pierwsza liczba symbolu oznacza zmniejszoną w stosunku do nakrętek zwykłych i wysokich zdolność przenoszenia obciążeń, natomiast druga liczba symbolu oznacza 0,01 nominalnej wartości naprężeń pod obciążeniem próbnym
Dopuszcza się stosowanie nakrętek o wyższej klasie własności mechanicznych zamiast nakrętek o niższej klasie własności mechanicznych.
Liczby te po uprzednim ustokrotnieniu dają nam nominalną wytrzymałość na rozciąganie (w MPa) śrub i wkrętów, do których można nakrętki z danej klasy zastosować. Zatem jeśli weźmiemy nakrętkę klasy 5, zastosować do niej będziemy mogli śrubę lub wkręt klasy 5,6 albo 5,8.
 
Podobnie jak w przypadku klas wytrzymałości śrub, klasy wytrzymałości nakrętek również przedstawia się w postaci tabel dynamometrycznych. Szczególnie ważne w ich przypadku są tzw. momenty dokręcania wyrażane w Newtonometrach (Nm). 

Informacje jakich dostarcza wiadomość o klasie nakrętki pozwalają przede wszystkim, na niezawodny montaż tych elementów łączących i dobór adekwatnych do nich śrub lub wkrętów. W przypadku niewłaściwego doboru istnieje ryzyko uszkodzenia lub zerwania gwintu.