Zalecenia do zestawów śrubowych HV-PEINER

Aby zapewnić wymaganą normami wydajność dokręcania oraz dopasowania gwintu w przypadku elementów mocowań ocynkowanych ogniowo śruby HV PEINER powinny być montowane tylko z nakrętkami HV PEINER oraz podkładkami HV PEINER. Nakrętki HV PEINER są smarowane, gotowe do montażu. Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia cechy sprężania i jest przyczyną awarii montażu.

Wszystkie mocowania tego samego nominalnego rozmiaru mogą, być łączone w zestawy, ale powinny mieć tak samo wykończoną powierzchnię (bez„mieszanych zastosowań” np. śrub czarnych i ocynkowanych ogniowo nakrętek).

Przechowywanie zestawów HV
Elementy zestawu śrub do sprężania powinny być przechowywane w taki sposób, żeby warunki ich powierzchni i funkcjonalne właściwości nie zostały naruszone (np. ze względu na korozję, lub brud/pył). Zestaw składa się z dowolnej kombinacji śruby, nakrętki i podkładki od jednego producenta.

Rozmieszczenie elementów mocujących
Podkładka: Powierzchnia z kodem identyfikacyjnym pokazującym kierunek ścięć części odpowiednio w kierunku łba śruby i nakrętki.
Nakrętki: Powierzchnia z kodem identyfikacyjnym pokazująca wyraźnie na zewnątrz.

Wystawanie śruby
W połączeniach śrubowych z określonym sprężeniem oraz w połączeniach SL i SLP z dodatkowym naprężeniem rozciągającym, co najmniej jeden pełny gwint powinien wystawać poza nakrętkę po całkowitym dokręceniu. Zgodnie z normą DIN 18800- 7:2008-11 dla połączeń śrubowych bez określonego sprężenia i bez narażenia na naprężenie rozciągające wystarczy, jeśli koniec śruby jest w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną powierzchnią nakrętki.

Użycie kilku podkładek z jednej strony
Aby zrekompensować długość zaciskową, na końcu, który nie jest obracany, można użyć do trzech podkładek o łącznej grubości nie przekraczającej 12 mm.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni dodatkowych na część przeciwko powierzchniom podtrzymujących łeb śruby i / lub nakrętkę
(Łączna określona suma wywołana nachyleniem) z przeważnie statycznym obciążeniem ≤ 4% (≈2°) (gdy w końcu dokręcone do końca nakrętki), z nie przeważnie statycznego obciążenia ≤ 2% (≈1°). Jeżeli limity są przekroczone odpowiednie podkładki klinowe o odpowiedniej twardości powinny zostać zainstalowane jako kompensata. Kiedy sekcje U lub I są przykręcone, odpowiednie podkładki klinowe wg DIN 6917 lub DIN 6918 powinny być stosowane (dodatkowo lub zamiast okrągłych podkładek zgodnie z DIN EN 14399-6).

Uwagi specjalnie dla połączeń śrubowych z określonym sprężeniem:

  • Gdy dokręcenie jest stosowane przez obracanie łba śruby, określone sprężanie należy uzyskać, na przykład przez sprawdzenie metody zachowania sprężenia przez odpowiednie smarowanie czołowej podkładki śruby lub powierzchni styku łba śruby.
  • W przypadku powłok powierzchni styku w połączeniach SLV i SLVP przestrzegać DIN 18800-7:2008-11, tabela 4. Straty naprężenia można kompensować dokręcaniem połączenia śrubowego.
  • Jeśli określony zestaw naprężenia był użyty, należy go usunąć, a następnie zamontować nowy zestaw. Jeżeli dla użytych zestawów sprężanych przez moment lub metodę udarową zostanie wykazane, że nie spowodowano stałego uszkodzenia śruby podczas pierwszego sprężania, śruba może być dokręcona nową nakrętką i podkładką od tego samego producenta. Nasze zalecenia: W przypadku użycia zainstalowanej śruby dokręconej do pełnego sprężenia zwykle niewiadomą jest i nie można określić, która procedura dokręcania została zastosowana i czy śruba sedziała idealnie w miejscu, czy też nawet ma już pewną deformację. Dlatego wskazane jest, aby całkowicie ją usunąć.

Blokowanie połączeń śrubowych
Połączenia śrubowe z określoną siłą sprężania nie wymagają dodatkowych środków ostrożności, nawet przy obciążeniu przeważnie nie statycznym. (Dla stosunku długości zaciskowej Σt/d < 5, ewentualne przesunięcia poprzeczne powinny być wystarczająco ograniczone przez miary projektowe).

Podłużne otwory
Podłużne otwory i dziury wykonane ponad wymiar powinny być zrobione ściśle wg oryginalnej specyfikacji projektanta. Normalnie, specjalna analiza stateczności jest wymagana.

Korzystanie ze śrub HV w elementach z gwintem wewnętrznym
Określ wymaganą głębokość wkręcania zgodnie z DIN 18800-1:2008-11, el. (504). Skonsultuj także wytyczną VDI 2230, jeśli jest to konieczne. Aby zapewnić dobre dopasowanie gwintu ocynkowanych ogniowo śrub HV, sprawiają, że gwint w ponad wymiarze z klasy tolerancji 6AZ w DIN EN ISO 10684. (Skontaktuj się z nami, jeśli to konieczne).