POZOSTAŁE

 

Nazwa Rysunek  DIN 

ISO

 PN  EN Materiał
Korby ręczne

 

468            3.6