Śruby do połączeń sprężanych HV PEINER

Zastawy śrubowe HV PEINER do połączeń sprężanych w konstrukcjach stalowych.

Jesteśmy przedstawicielem na Polskę firmy PEINER UMFORTECHNIK. Firma Goner  realizuje dostawy zestawów śrubowych HV-Peiner na potrzeby liczących się wytwórni konstrukcji stalowych w kraju i zagranicą. Wieloletnie doświadczenie na tym polu pozwala nam składać deklaracje co do fachowości naszego zespołu. Śruba to najbardziej naprężony element konstrukcji stalowej. Rozumiemy to doskonale, dlatego dostarczane przez nas zestawy śrubowe są najwyższej jakości i niezawodne.
Spełniamy również wszelkie wymagania naszych odbiorców w zakresie dokumentacji jakościowej do każdej dostarczonej partii towaru.

 

UWAGI OGÓLNE:
W porównaniu ze śrubami ogólnego przeznaczenia śruby HV PEINER z powiększonym łbem klasy 10.9 umożliwiają lepsze wykorzystanie materiału. Dla uzyskania tej samej nośności można zastosować mniej śrub HV o takiej samej średnicy lub tyle samo śrub o mniejszej średnicy. Pozwala to na obniżenie kosztów wykonania połączenia skręcanego.
Równocześnie powiększony łeb powoduje mniejszy nacisk jednostkowy na materiał zaciskany. W następstwie uzyskana siła sprężenia jest utrzymana przez okres eksploatacji.
Zestawy śrub sprężających PEINER stosowane są w połączeniach zakładkowych ciernych (bezpoślizgowych), zwykłych oraz doczołowych.
Zestawy śrubowe PEINER HV spełniają oczekiwania i wymogi jakościowe stawiane współczesnym technologiom wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
    *skład zestawu - śruba EN-14399-4 (DIN 6914), nakrętka EN-14399-4 (DIN 6915), dwie podkładki EN-14399-6 (DIN 6916) - podkładki okrągłe lub DIN 6917 - podkładki klinowe do dwuteowników lub DIN6918 - podkładki klinowe do ceowników,
    *powiększona nakrętka, podkładka i łeb śruby - w porównaniu ze śrubami maszynowymi,
    *długość gwintu śruby niezależna od jej długości - w każdym z dwu zakresów długości dla każdej ze średnic,
    *wytrzymałość materiału - śruby klasy 10.9; nakrętki klasy 10,
    *podkładki o podwyższonej twardości,
    *wszystkie elementy znakowane PEINER HV lub P HV oraz klasą wytrzymałości (śruby i nakrętki),
    *łeb śruby cechowany numerem serii;
    *zabezpieczenie przed korozją przez cynkowanie ogniowe,
    *gwint śrub po ocynkowaniu jest nadwymiarowy,
    *gwint nakrętek ocynkowanych (przeznaczonych do śrub ocynkowanych) jest także nadwymiarowy,
    *gwint nakrętek nie jest cynkowany,
    *smarowanie zestawów ocynkowanych - fabryczne pokrycie nakrętek smarem z dwusiarczkiem molibdenu - MoS2.

Śruby, nakrętki i podkładki powinny pochodzić od tego samego producenta - dla zapewnienia powtarzalności parametrów dokręcania.


ZALETY STOSOWANIA:
    *prosty montaż,
    *możliwość prostej kontroli połączenia - zgodnie z normą DIN 18800 część 7 przy pomocy znormalizowanych narzędzi skręcających,
    *w efekcie zmniejszony nakład czasu na wykonanie połączenia,
    *trwałe zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe - również w agresywnej atmosferze,
    *proces cynkowania - w tym temperatura - dobrane do średnicy wyrobów, materiału wsadowego, procesu obróbki.


NIEZAWODNOŚĆ
jest uzyskiwana przez:
    *stosowanie przez producenta sprawnego systemu zapewnienia jakości certyfikowanego przez niezależną instytucję,
    *zamawianie materiału wsadowego u sprawdzonych poddostawców,
    *pobieranie próbek i sprawdzanie każdej partii materiału wsadowego (zgodność z przepisami dostaw, certyfikatami, stan powierzchni, skład chemiczny, struktura),
    *stosowanie badań statystycznych ,
    *produkcję na nowoczesnych maszynach i urządzeniach,
    *posiadanie własnych pracowni technologicznych i konstrukcyjnych oraz współpracę z placówkami naukowymi.

Cechowanie każdej śruby numerem serii związanym z numerem produkcyjnym, partią obróbki cieplnej i numerem wytopu umożliwia w każdej chwili prześledzenie wstecz procesu produkcyjnego i jest dowodem dbałości producenta o jakość produktu.
Na życzenie wystawiane jest świadectwo odbioru 3.1B (EN 10204).


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU:
    *zestawy śrubowe HV PEINER są dostarczane w stanie gotowym do montażu, nakrętki ocynkowane są posmarowane smarem molibdenowym (w wykonaniu czarnym smarowane przez lekkie naoliwienie)
    *dostarczonych śrub, nakrętek, podkładek HV PEINER nie należy dodatkowo smarować,
    *dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek lub podkładek zmienia siłę sprężenia i prowadzi do błędów montażowych,
    *ocynkowane ogniowo nakrętki HV PEINER mogą być stosowane tylko z ocynkowanymi ogniowo śrubami i podkładkami HV PEINER,
    *przy zakładaniu podkładek należy zwrócić szczególną uwagę na to, by powierzchnią z fazami przylegały odpowiednio do łba śruby lub nakrętki,
    *nakrętki należy zakładać cechowaną powierzchnią czołową na zewnątrz i nakręcać ręcznie na całej ich wysokości,
    *dla uzyskania określonej siły sprężania Fv powinny być stosowane narzędzia dające możliwość dokładnego ustawienia momentu dokręcania lub dokładnego odczytu jego wartości,
    *narzędzia do dokręcania powinny być kontrolowane zgodnie z przepisami,
    *sprężanie do osiągnięcia wymaganej siły sprężania w śrubie może być wykonane metodą kontrolowanego momentu dokręcania, impulsu obrotowego lub kontrolowanego obrotu nakrętki z zachowaniem zasad zawartych w obowiązujących normach dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji - z uwzględnieniem wartości podanych w poniższej tabeli.