Ochrona przed korozją poprzez galwanizację zanurzeniową

Ocynkowanie ogniowe zapewnia wydajne i wy- trzymałe zabezpieczenie antykorozyjne nawet w agresywnej atmosferze. W zależności od natężenia niekorzystnych warunków, warstwa cynku o grubości od 50 do 70 μm trwale związanego z materiałem podstawowym, gwarantuje pełną funkcjonalność połączenia śrubowego na wiele lat (rys. 1).

Na podstawie wyników badań naukowych oraz danych uzyskanych w trakcie prowadzenia wieloletnich doświadczeń w branży, cynkowanie ogniowe jest stosowane w określonych warunkach zgodnie z wytycznymi produkcyjnymi Deutscher Schraubenverband i Gemeinschaft- sausschuss Verzinken.

Ocynkowane ogniowo i czarne, lekko naoliwione nakrętki-HV pokryte fabrycznie specjalnym smarem (dwusiarczkiem molibdenu) o dużej trwałości są gotowedo instalacji. W tym stanie są one zgodne z wymogami dla siły sprężającej i mo- mentu dokręcania wg DIN 18800-7:2008-11.

Europejskie normy dla produktów HV to tak zwane normy zharmonizowane zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych Unii Europejskiej. Na tej podstawie, zestawy-HV dostarczane są z certyfikatem CE. Dlatego też w obrębie Unii Europejskiej nie powinny istnieć żadne utrudnienia w obrocie tymi produktami.

Co do zasady, zestawy HV zgodnie z DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6 i DIN EN 14399-8 są dostarczane z certyfikatem CE w k-klasie wzór KI i dodatkowo, są zgodne z normą DIN 18800-7 dla momentu kontrolowanego dokręcania.

Poszczególne elementy zestawów HV, tj. śruby, nakrętki i podkładki, pakowane są oddzielnie. Zestaw HV-PEINER to połączenie śruby, nakrętki i podkładki od jednego producenta.

Zestawy HV mogą być używane bez ograniczeń dla wszystkich połączeń śrubowych konstrukcyjnych typowych dla konstrukcji stalowych zgodnie z niemiecką normą DIN 18800-1 i normą europejską DIN EN 1993-1-8.