Śruby SB wg EN 15048-1 w konstrukcjach stalowych do połączeń niesprężanych (Dyrektywa Europejska 89/106/EWG)

Komunikat Komisji Europejskiej w ramach wdrażania dyrektywy Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG ) Nr. 2012/C 176/01.

Komunikat ten informuje na stronie 8, że Komisja Europejska przedłużyła okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 1090-1 do dnia 01.07.2014.-

W dniu 1.07.2014 skończył się okres przejściowy dla normy 1090-1. Zgodnie z tą normą wszystkie połączenia śrubowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych powinny posiadać certyfikat CE (znak CE powinien być umieszczony na opakowaniach). Zgodnie z normą 1090-2, do połączeń sprężanych powinny być stosowane śruby HV (zgodnie z EN 14399-4 śruba i nakrętka, EN14399-6 podkładka). Do połączeń niesprężanych możemy stosować śruby HV(zgodnie z normą 14399-4 i 14399-6) lub zgodnie z normą EN 15048-1 (śruby ISO 4014-nie pełny gwint lub ISO 4017-pełny gwint + nakrętka ISO 4032 od jednego producenta).
Śruby wg EN 15048-1 powinny posiadać następujące oznakowanie:
* śruby powinny posiadać na łbie znak SB, klasę wytrzymałości (np. 8.8) oraz oznakowanie producenta (np. XYZ,
* nakrętki powinny posiadać oznakowanie SB, klasę wytrzymałości (np. 8) oraz oznakowanie producenta  (np. XYZ).
Dostawcy kompletów SB powinni posiadać certyfikat CE (uzyskany przez producenta). Producent (dostawca) powinien posiadać również dokumenty ZKP (zakładowa kontrola produkcji) oraz  DWU (deklaracja własności użytkowych). Jeżeli będzie to wymagane dostawca powinien dostarczyć atest 3.1 (zgodnie z En-10204 wystawiony tylko i wyłącznie przez producenta wyrobu!!!).
Pakowanie kompletów określa pkt. 4.3  normy EN 15048-1, który mówi o tym, że zestawy mogą być pakowane:
„a) Śruby i nakrętki przez jednego producenta. Części składowe zestawu powinny być zapakowane w jedno opakowanie, które jest oznaczone etykietą zawierającą numer partii zestawów i identyfikację producenta. Dla każdej partii zestawów, stosując reprezentatywną próbkę badawczą, należy przeprowadzić odpowiednie badanie, jak określono w 6.3
b) Śruby i nakrętki dostarczone przez jednego producenta. Każda część składowa powinna być zapakowana w oddzielne opakowanie, które jest oznaczone etykietą zawierającą numer partii części składowej i identyfikację producenta. Części składowe w zestawie są dowolnie wymienne w obrębie jednej średnicy znamionowej gwintu. Dla każdej rozszerzonej partii zestawu, stosując reprezentatywną próbkę badawczą, należy przeprowadzić odpowiednie badanie, jak określono w Tablicy 17.”

Obecnie na rynku dostępne są głównie śruby SB w klasie 8.8 w TZN (ocynku ogniowym). Jeśli w projekcie znajdziemy śruby w innej klasie lub w innej powłoce ochronnej, przed realizacją inwestycji zalecamy sprawdzenie dostępności produktów na rynku.

W przypadku zastosowania śrub nie posiadających oznakowania CE, będzie problem z odbiorem konstrukcji przez odpowiedni organ.

Żródło:
Polskie normy
PN-EN 15048-1:2007
PN-EN 1090-1, 1090-2